Trước khi gửi bưu phẩm của mình đi quốc tế bạn cần trang bị cho mình những thông tin cơ bản nhất về dịch vụ mà mình dự định lựa chọn. Bạn có thể tự tìm hiểu qua internet hoặc hỏi các chuyên gia vận chuyển quốc tế tin cậy. Việc này rất quan trọng vì nó liên quan đến quyền lợi và hạn chế tối đa các rủi ro hoặc các tranh chấp không đáng có.