Thông báo về Quyền riêng tư

Bạn hãy liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào!

Thông báo về Quyền riêng tư này mô tả những dữ liệu mà chúng tôi thu thập thông qua các tương tác khác nhau giữa chúng tôi với bạn, tại sao và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong bao lâu, chúng tôi thu thập ở đâu và bằng cách nào, chúng tôi sẽ chuyển nó cho an và bạn có quyền gì.

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả người dùng dịch vụ, trang web, ứng dụng hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi ở bất kỳ đâu trên thế giới, trừ phi đã được bao gồm trong Thông báo về Quyền riêng tư khác.

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho các cá thể sau:

 • Người gửi hàng: Bao gồm cả nhân viên của người gửi hoặc cá nhân gửi một lô hàng
 • Người nhận lô hàng: Bất kỳ cá nhân nào nhận lô hàng
 • Những người thể hiện sự quan tâm đến chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi
 • Đối tác kinh doanh: Đối tác kinh doanh, bao gồm cả nhân viên của họ
 • Ứng viên tuyển dụng: Những cá nhân nộp đơn xin việc tới chúng tôi.

Tất cả các đối tượng trên được gọi là “bạn” hoặc “thuộc sở hữu của bạn”.

Các hoạt động bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tuân theo luật hiện hành tại những nơi chúng tôi hoạt động. Điều này có nghĩa là chúng tôi tham gia vào các hoạt động được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này ở một quốc gia cụ thể, chỉ khi được luật bảo vệ dữ liệu ở khu vực hoặc địa phương cho phép.

Chúng tôi có quyền thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư này về việc xử lý dữ liệu của bạn theo thời gian dựa trên những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi, hoặc theo luật hiện hành. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên cập nhật Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi theo định kỳ.

Pháp nhân hoạt động như người kiểm soát dữ liệu của bạn xác định cách thức và lý do dữ liệu của bạn được xử lý:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Long Hải (Chủ sở hữu thương hiệu EBS Post)

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn khi chúng được yêu cầu cho một mục đích cụ thể. Ở một số quốc gia, dữ liệu bổ sung có thể được xử lý để tuân thủ theo luật pháp địa phương.

 • Dữ liệu liên lạc: thông tin liên lạc với bạn, ví dụ khi chúng tôi liên lạc để nhận hoặc giao một gói hàng. Chẳng hạn như: tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email của bạn.
 • Dữ liệu quản lý ứng viên tham gia tuyển dụng: thông tin được sử dụng trong hệ thống nhân sự cho dữ liệu của ứng viên. Chẳng hạn như: đơn xin việc, năng lực, thị thực làm việc của bạn.
 • Xác thực và ủy quyền người dùng: thông tin để xác định và xác minh b ạn là người dùng trong hệ thống của chúng tôi và để xác minh quyền truy cập của bạn vào d ữ liệu cụ thể, ví dụ: ứng dụng On Demand Delivery sẽ hiển thị các lô hàng đang chờ xử lý của bạn. Chẳng hạn như: tài khoản đăng nhập, mật khẩu của bạn.
 • Dữ liệu hồ sơ cá nhân: thông tin về hồ sơ của bạn, ví dụ: để thiết lập các tùy chọn giao hàng của bạn. Chẳng hạn như: thông tin địa chỉ giao hàng, lịch sử đặt hàng/mua hàng.
 • Dữ liệu hợp đồng: thông tin được trình bày và th ỏa thuận trong hợp đồng, ví dụ: các bên tham gia hợp đồng. Chẳng hạn như: điều khoản trên hợp đồng, tên đối tác.
 • Dữ liệu lô hàng: thông tin cho phép nhận và giao lô hàng của bạn, ví dụ: tình trạng lô hàng của bạn. Chẳng hạn như: địa chỉ, chứng từ giao hàng, xác nhận giao hàng.
 • Dữ liệu tài chính: thông tin được sử dụng cho các quy trình lập hóa đơn, tài chính và thanh toán, ví dụ: số tài khoản ngân hàng được sử dụng để thanh toán. Chẳng hạn như: tài khoản ngân hàng, chi tiết thanh toán điện tử của bạn.
 • Dữ liệu định dạng cá nhân: thông tin được sử dụng để xác định bạn, ví dụ: hình ảnh hộ chiếu để xác minh danh tính của bạn. Chẳng hạn như: Số chứng minh nhân dân, số an sinh xã hội, hình ảnh hộ chiếu của bạn.
 • Dữ liệu đặc trưng: thông tin tiêu biểu hoặc đáng chú ý liên quan đến bạn, giúp phân biệt bạn với những người khác. Chẳng hạn như: chữ ký của bạn trên giấy xác nhận giao hàng.
 • Dữ liệu viễn thông và khảo sát: thông tin trao đổi giữa bạn với một trong những nhân viên của chúng tôi hoặc bằng cách điền vào một cuộc khảo sát trực tuyến, ví dụ: khi bạn gọi tới phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chẳng hạn như: thông tin phản hồi của bạn, khi ghi âm cuộc gọi được áp dụng.

Tại EBS Post, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn cho những mục đích cụ thể và khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm điều đó. Điều này có thể là:

 • Việc thực hiện hợp đồng hoặc khi bạn thực hiện các bước chuẩn bị hợp đồng với chúng tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Các quyền lợi hợp pháp được tiếp tục để bảo vệ các quyền của bạn và của chúng tôi, ví dụ: để tăng sự hài lòng của khách hàng, cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, để tăng tương tác giữa bạn với chúng tôi, cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả hơn, đơn giản hóa và ti ết kiệm chi phí hơn, để quản lý tốt hơn mối quan hệ của chúng ta và các cơ hội được đưa ra cùng với dữ liệu đó, để tối ưu hóa các tuyến đường vận chuyển của chúng tôi, để bảo vệ dữ liệu của bạn tốt hơn và đảm bảo không có mặt hàng bị cấm và không được chấp nhận nào xâm nhập vào mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các lợi ích hợp pháp này được cân bằng. Khi áp dụng, bạn có quyền phản đối.
 • Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.

Dưới đây là các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn:

Bạn với tư cách là khách hàng:

 • Nhận và giao lô hàng của bạn
 • Để quản lý lô hàng của bạn trong mạng
 • lưới toàn cầu của chúng tôi
 • Tuân thủ tất cả các quy định xuất nhập
 • khẩu
 • Để định dạng bạn
 • Để hỗ trợ bạn sử dụng các công cụ của chúng tôi
 • Để cho phép các đối tác kinh doanh của
 • chúng tôi phục vụ bạn
 • Để xử lý dữ liệu tài chính của bạn
 • Để cải thiện trải nghiệm tại EBS Post của bạn cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • ví dụ. sự kiện, rút thăm trúng thưởng, khảo sát
 • Để giúp bạn có được thông tin mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn quan tâm
 • Để mở rộng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Để thuận tiện cho việc bạn truy cập trang web của chúng tôi
 • Bạn tham gia với tư cách là một khách hàng mới
 • Để truyền thông tới bạn

Bạn với tư cách là đối tác:

 • Để quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn
 • Để bạn cung cấp dịch vụ cho chúng tôi

Bạn với tư cách là ứng cử viên:

 • Để đăng ký bạn làm ứng cử viên ví dụ hội chợ việc làm
 • Để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn
 • Đã tuyển dụng bạn
 • Để lưu trữ thông tin của bạn trong khu dự trữ tuyển dụng của chúng tôi

Dành cho tất cả mọi người:

 • Để đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng và hệ thống thông tin của chúng
 • Để bảo vệ dữ liệu của bạn

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn (ví dụ: địa chỉ IP, thời gian và thời lượng truy cập của bạn). Việc lưu trữ thêm trong các tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của các trang web và tính bảo mật trong hệ thống của chúng tôi. Do đó, chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn ngay khi chúng không còn cần thiết cho mục đích mà dữ liệu được thu thập.

Các lô hàng được kiểm tra hoặc soi chiếu để xác minh vật thể bên trong có đúng với mô tả chi tiết hay không, và để kiểm tra giá trị của lô hàng xem có tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều khoản vận chuyển của chúng tôi không. Chúng tôi sàng lọc tất cả các lô hàng vì m ục đích bảo mật để tránh các mặt hàng bị cấm và không được chấp nhận xâm nhập vào mạng lưới của chúng tôi hoặc để phát hiện hành vi phạm tội hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi có quyền lời hợp pháp cho quá trình xử lý này vì nó đảm bảo hoạt động trôi chảy và cải tiến liên tục các sản phẩm của chúng tôi vì lợi ích của bạn.

Tại EBS Post, chúng tôi cố gắng vận chuyển lô hàng của bạn một cách c ẩn thận nhất và không có sự chậm trễ quá mức. Nếu chúng tôi không thể giao lô hàng của bạn, lô hàng đó sẽ được trả lại cho người gửi hàng. Ví dụ: khi không thể tìm thấy địa chỉ, lô hàng sẽ được xử lý tại Shipment Center. Chúng tôi có thể mở lô hàng của bạn để xác định địa chỉ trả hàng hoặc giao hàng. Do đó, chúng tôi có quyền lợi hợp pháp để xử lý dữ liệu của bạn.

Bên bị Từ chối là các cá nhân hoặc tổ chức đã bị cơ quan quản lý đưa vào danh sách những người bị chặn giao dịch xuất nhập khẩu hoặc đã bị cơ quan quản lý xử phạt vì các hành vi bất hợp pháp như tham gia khủng bố, buôn bán ma tuý, rửa tiền hoặc cung cấp vũ khí. Những lô hàng gửi hoặc nhận từ các Bên bị Từ chối thường bị cấm.

Mỗi lô hàng trong mạng lưới EBS Post đều được sàng lọc các Bên bị Từ chối. Các lô hàng gửi đến hoặc gửi từ các Bên bị Từ chối tiềm năng có thể được giữ lại để sàng lọc thêm nhằm xác minh rằng lô hàng đó không bị cấm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lô hàng nhanh chóng, chúng tôi có thể yêu cầu một bản sao giấy tờ tùy thân của bạn.

Dựa trên Quyền lợi hợp pháp của EBS Post và của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn và chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cần thiết trong một khoảng thời gian giới hạn. Điều này giúp các chuyến hàng trong tương lai của bạn không bị trì hoãn do quá trình sàng lọc. Tuy nhiên, bạn có quyền phản đối, bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quy định, lệnh trừng phạt thương mại và các Bên bị Từ chối, vui lòng truy cập trang web của các cơ quan có liên quan, ví d ụ: Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một số trường hợp nhất định, EBS Post sẽ gọi cho bạn để thu thập phản hồi của bạn hoặc cho các mục đích tiếp thị. Cơ sở pháp lý là việc thực hiện hợp đồng, quyền lợi hợp pháp hoặc sự đồng ý. Ví dụ: ở một số quốc gia, các cuộc gọi cho mục đích tiếp thị chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý trước của bạn.

Nếu bạn gọi cho chúng tôi hoặc chúng tôi gọi cho bạn, cuộc gọi có thể được ghi âm lại cho các vấn đề liên quan đến lô hàng, đào tạo và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi sẽ thực hiện ghi âm cuộc gọi của bạn theo luật viễn thông và bảo vệ dữ liệu hiện hành. Trong trường hợp việc ghi âm cuộc gọi phải được sự đồng ý trước, cuộc gọi sẽ chỉ được ghi âm sau khi bạn đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Kể từ thời điểm đó, tất cả các cuộc gọi sẽ không còn được ghi âm lại. Tại những quốc gia mà việc ghi âm cuộc gọi phụ thuộc vào Quyền lợi hợp pháp, bạn có thể phản đối việc ghi âm.

EBS Post tương tác với bạn để thu thập phản hồi và trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi tạo ra những cải tiến trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Tại một số quốc gia, chúng tôi thuê dịch vụ này từ một đối tác kinh doanh. Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, việc xử lý dữ liệu sẽ dựa trên lợi ích hợp pháp hoặc dựa trên sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng lô hàng của bạn được vận chuyển nhanh nhất có thể bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thông quan cho bạn. Để làm được điều này, bạn cần cung cấp cho chúng tôi tất cả các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục hải quan. Vì các yêu cầu pháp lý khác nhau có thể được áp dụng ở cơ quan Hải quan các nước. Ví dụ, ở một số quốc gia nhất định, cơ quan hải quan yêu cầu số an sinh xã hội, chứng minh thư hoặc bản sao hộ chiếu để thông quan lô hàng. Để tuân thủ quy định hải quan và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu của bạn là cần thiết. Trong trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu của bạn để phục vụ cho các chuyến hàng sau này, bạn có quyền phản đối.

Để tạo điều kiện liên lạc giữa chúng ta, chúng tôi đề xuất bạn liên hệ với chúng tôi qua các kênh liên lạc của bên thứ ba mà bạn lựa chọn (ví dụ: Facebook). Hệ thống trả lời dựa trên từ khóa hoặc chuyển yêu cầu của bạn đến nhân viên trong một cuộc trò chuyện trực tiếp. Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có câu trả lời về tình trạng lô hàng của bạn hoặc về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. EBS Post có quyền lợi hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu của bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc của chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng những kênh như vậy, bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách mà các nhà cung cấp kênh truyền thông bảo vệ dữ liệu của bạn, vui lòng truy cập trang web của họ.

EBS Post sử dụng các công nghệ khác nhau để lưu trữ tùy chọn người dùng hoặc các thông tin khác của bạn nhằm cung cấp dịch vụ thuận tiện và hiệu quả nhất có thể. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, Trung tâm kiểm soát quyền riêng tư sẽ thông báo rằng cần có sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng một số cookie nhất định, chẳng hạn như cookie phân tích hoặc các công nghệ tương tự.

EBS Post sẽ chỉ thu thập vị trí trực tiếp từ bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng được cải thiện trên hệ thống của chúng tôi bằng cách tích hợp hệ thống bản đồ (ví dụ: Google Maps, Microsoft Bing Maps…). Đây có thể là một phần của việc theo dõi lô hàng, tìm kiếm vị trí và giao hàng đến các Điểm Dịch vụ của EBS Post trong trường hợp bạn đã chọn chuyển hướng lô hàng của mình. Tùy thuộc vào qu ốc gia, việc xử lý này có thể dựa trên quyền lợi hợp pháp hoặc sự đồng ý của bạn.

EBS Post đã lắp đặt camera giám sát qua hình ảnh để kiểm soát việc ra vào các tòa nhà của chúng tôi và các khu vực cụ thể như bãi đậu xe, cũng như thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Giám sát bằng hình ảnh được sử dụng để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của những vị khách đến công ty, nhân viên và tài sản của chúng tôi, cũng như giám sát về các quy trình hoạt động trong các cơ sở. Do đó, chúng tôi có quyền lợi hợp pháp cho các mục đích an ninh và kiểm soát ra vào, điều này cần thiết cho việc quản lý các tòa nhà của EBS Post.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các trang người hâm mộ của chúng tôi trên các mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Instagram hoặc LinkedIn để tiếp cận và tương tác với bạn tốt hơn. Do đó, chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi trên các trang người hâm mộ.

Bạn có thể gửi và nhận các gói hàng thông qua các Điểm dịch vụ. Các Điểm Dịch vụ này có thể thuộc sở hữu của EBS Post hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: bưu điện). Nếu bạn chọn gửi và nhận qua Điểm Dịch vụ, EBS Post sẽ chỉ xử lý dữ liệu một cách tối thiểu và cần thiết theo các điều khoản hợp đồng của chúng tôi đối với bạn.

EBS Post cung cấp cho bạn một số tùy chọn thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán của bạn. Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, cũng như thanh toán trực tuyến. Dữ liệu thanh toán của bạn sẽ được xử lý theo các tiêu chuẩn công nghiệp xử lý thanh toán để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu và để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Chúng tôi chủ yếu thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn để nhận, vận chuyển và giao lô hàng của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp. Khi bạn chủ động chia sẻ thông tin với chúng tôi, ví dụ: tạo tài khoản, liên hệ với chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi hoặc khảo sát, chúng tôi sẽ nhận dữ liệu trực tiếp từ bạn. Khi chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn từ một bên thứ ba bên ngoài (ví dụ: người gửi hàng), chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn một cách gián tiếp. Trong trường hợp này, trách nhiệm của nhà cung cấp là đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và chuyển dữ liệu đó cho chúng tôi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cho bạn với tư cách là đối tác kinh doanh của chúng tôi, để chúng tôi quản lý các hợp đồng hoặc để nhận các dịch vụ từ bạn.

Chúng tôi chỉ thu thập và x ử lý dữ liệu cần thiết cho các mục đích đã th ỏa thuận trong hợp đồng và sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và giới hạn trong các mục đích đã thỏa thuận.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bạn để phục vụ nhân viên và khách hàng của chúng tôi tốt hơn. Điều này cho phép EBS Post đảm bảo đến gần với khách hàng của chúng tôi về dịch vụ nhận và giao hàng, dịch vụ quản lý dữ liệu lô hàng, đối tác về an toàn và bảo mật, kiểm toán, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích của chúng tôi, để thực hiện các hợp đồng và tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào. Khoảng thời gian lưu trữ có thể khác nhau ở mỗi quốc gia dựa trên luật hiện hành của quốc gia đó.

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, chúng tôi sẽ lưu trữ một số dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian lên đến 11 năm, với các thay đổi cho mỗi quốc gia theo quy định của pháp luật địa phương hiện hành. Ví dụ, việc lưu trữ các tài liệu lô hàng cần thiết cho quá trình xử lý lô hàng. Chúng tôi xác định khoảng thời gian lưu trữ thích hợp và hợp lý bằng cách xem xét bản chất, độ nhạy cảm và sự cần thiết của dữ liệu của bạn.

Chúng tôi cố gắng giảm thiểu thời gian lưu trữ dữ liệu khi mục đích, luật pháp hoặc hợp đồng cho phép chúng tôi làm như vậy. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập dựa trên sự đồng ý của bạn sẽ được xử lý cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

EBS Post rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các chiến lược, kiểm soát, chính sách và biện pháp khác nhau để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi luôn xem xét chặt chẽ các biện pháp bảo mật của mình. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ như tường lửa, hệ thống giám sát và ch ống xâm nhập. Khi thích hợp, chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật mã hóa và bút danh khi lưu trữ và chuyển dữ liệu của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng có các biện pháp kiểm soát ra vào nghiêm ngặt trong các tòa nhà và các trung tâm dữ liệu được chứng nhận của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi đang thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như đào tạo nhân viên thường xuyên và tổ chức các cuộc diễn tập mô phỏng sự cố do Trung tâm phòng thủ mạng của chúng tôi thực hiện.

Mục đích là để hệ thống CNTT hoạt động liên tục và ngăn chặn các truy cập trái phép.

EBS Post sẽ chỉ chia sẻ hoặc thuyên chuyển dữ liệu của bạn trong quá trình thực hiện các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này, khi được luật pháp hiện hành cho phép và với các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu của bạn đến những người nhận sau:

 • Trong nội bộ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Long Hải để cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Việc thuyên chuyển dữ liệu cũng có thể xảy ra để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, để nhận dạng bạn và tuân thủ các quyền riêng tư của bạn.
 • Đối tác kinh doanh: chia sẻ dữ liệu được giới hạn ở những gì được yêu cầu (ví dụ: nhận hoặc giao gói hàng của bạn tại Điểm dịch vụ hoặc để thực hiện thủ tục hải quan.).
 • Cơ quan công quyền: chuyển giao dữ liệu được yêu cầu bởi Luật pháp hiện hành (ví dụ: thực hiện nghĩa vụ pháp lý trong quá trình xử lý lô hàng).

Dữ liệu của bạn chỉ được thuyên chuyển khi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng để đảm bảo việc thuyên chuyển dữ liệu của bạn (ví dụ: các quy tắc ràng buộc của chúng tôi, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn).

Trong trường hợp được áp dụng, luật bảo vệ dữ liệu cung cấp nhiều quyền để bạn thực hiện:

Quyền truy cập thông tin

Bạn có quyền được thông báo về thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Điều này bao gồm quyền yêu cầu chúng tôi thông tin bổ sung về các loại dữ liệu của bạn mà chúng tôi đang xử lý, cho mục đích nào, các loại đối tác kinh doanh mà dữ liệu có thể được gửi đến và các quyền khác của bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Cúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin này trong vòng một tháng sau khi bạn yêu cầu.

Quyền chỉnh sửa dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa mọi dữ liệu không chính xác về bản thân.

Quyền phản đối

Bạn có quyền phản đối một số hình thức xử lý nhất định dựa trên quyền hợp pháp, chẳng hạn như tiếp thị trực tiếp.

Quyền rút lại sự đồng ý của bạn

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền chuyển dữ liệu của mình sang người điều khiển khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản xuất dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Quyền xóa/yêu cầu được quên dữ liệu

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình. Trường hợp quyền yêu cầu được quên của bạn là hợp lệ và chỉ khi cần thiết, dữ liệu tối thiểu về bạn có thể được lưu trữ nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ không bị liên lạc lại. Nếu bạn sử dụng lại dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được coi là khách hàng mới.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu giới hạn cách sử dụng dữ liệu của bạn.

Quyền liên quan đến việc ra quyết định tự động bao gồm lập hồ sơ

Bạn có quyền yêu cầu xem xét quá trình xử lý tự động. Tại thời điểm này, EBS Post không áp dụng bất kỳ quyết định tự động nào gây hậu quả pháp lý cho bạn. Trong trường hợp sẽ được thực hiện trong tương lai, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bạn có thể gửi yêu cầu của mình dựa trên các quyền nêu trên hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác về Thông báo về quyền riêng tư này tới người đại diện bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại quốc gia bạn đang cư trú. EBS Post không thể xử lý yêu cầu của bạn nếu không có đủ bằng chứng về danh tính của bạn. Xin lưu ý rằng luật bảo vệ dữ liệu hiện hành có thể áp đặt các điều kiện để thực hiện các quyền trên.

Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn câu trả lời hài lòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi không giải quyết được thắc mắc của bạn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến nhà chức trách bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.