Hành trình của một kiện hàng

Bạn hãy tìm hiểu cách chúng tôi vận chuyển một kiện hàng theo hành trình thú vị sau đây nhé!

Đóng gói hàng gửi

Bước 1

Đóng gói cẩn thận để chuẩn bị cho hành trình vận chuyển.

Đóng gói hàng gửi

Đóng gói cẩn thận để chuẩn bị cho hành trình vận chuyển.

Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển và chuyển phát nhanh quốc tế thì tất cả các hàng hóa đều phải đóng gói để đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là chuyển phát nhanh đường dài. Mỗi loại hàng hóa, bưu phẩm sẽ được đóng gói theo cách khác nhau dựa trên đặc điểm và khối lượng hàng gửi. Để phân chia loại bưu gửi và dán nhãn. Những mặt hàng thuộc chủng loại khác nhau sẽ được đóng gói và dán nhãn để phân biệt.

  • EBS Post có thể hỗ trợ bạn đóng gói.

  • Bạn hãy cân nhắc các phương án đóng gói bảo vệ hàng.

Chuẩn bị các chứng từ cần thiết

Bước 2

Chuẩn bị các chứng từ cần thiết

Chuẩn bị các chứng từ cần thiết

Hãy đảm bảo chuẩn bị tất cả chứng từ cần thiết cho việc gửi hàng.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ từng bước cụ thể để hoàn thành các chứng từ gửi hàng hóa quốc tế, cũng như cung cấp những thông tin thông quan hàng hóa cơ bản nhằm hạn chế sự chậm trễ khi làm thủ tục thông quan cho các lô hàng xuất đi từ Việt Nam.

Gửi hàng đi

Bước 3

Gửi hàng đi

Gửi hàng đi

Tốc độ vận chuyển nhanh chóng

Khi lô hàng bắt đầu hành trình vận chuyển trên mạng lưới toàn cầu của EBS Post, Quý khách có thể theo dõi trực tuyến hoặc nhận thông báo tức thời về tình trạng lô hàng. Mỗi trạng thái cập nhật đều thể hiện tình trạng lô hàng theo thời gian thực.

Thông quan hàng hóa

Bước 4

Gửi hàng đi

Gửi hàng đi

EBS Post sẽ phối hợp với Hải quan để tiến hành thông quan lô hàng

Bạn cần lưu ý những điều sau về thủ tục Hải quan:

  • Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn về thủ tục hải quan.

  • Tiến trình thông quan hải quan có thể sẽ được thông báo trực tiếp cho bạn.

  • Các loại thuế và phí có thể áp dụng cho lô hàng.

Giao hàng

Bước 5

Gửi hàng đi

Gửi hàng đi

Giao hàng đến địa chỉ bạn chỉ định

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ giao hàng, bạn cần lưu ý những điểm sau:

  • Luôn ký nhận khi nhận hàng.

  • Người nhận được quyền lựa chọn thời gian nhận hàng tại nhà hoặc gửi lại cho một người hàng xóm.