Có. Bạn sẽ được đền bù những thiệt hại xảy ra bởi do nguyên nhân vận chuyển. Bạn sẽ không được đền bù với những thiệt hại gây ra bởi các nguyên nhân nằm trong giới hạn miễn trách nhiệm của bên vận chuyển, bạn xem thêm tại: Điều khoản và Điều kiện gửi hàng hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.