Cách tính thuế hải quan như thế nào?

Ở hầu hết các quốc gia, việc tính phí hải quan phụ thuộc vào giá trị có thể đo lường được của một lô hàng. Để hỗ trợ việc tính toán này, hàng hóa được cung cấp một mã phân loại được gọi là mã HS, nhằm xác định mức thuế suất áp dụng. Mã số này được phát hành bởi Tổ chức Hải quan Thế giới.

  • Cho dù là quà tặng hay không, lô hàng vẫn phải thông qua một quy trình nhập khẩu được quy định bởi luật hải quan tại nước đến. Lô hàng thông quan qua hải quan dựa trên nước gửi đi, giá trị và số lượng, không dựa vào mục đích.
  • Lô hàng chịu thuế là lô hàng bị đánh thuế hải quan, một thuế suất hoặc thuế áp lên hàng hóa khi vận chuyển qua biên giới quốc tế.
Ai sẽ chịu trách nhiệm thanh toán thuế nhập khẩu?

Việc nộp thuế và phí hải quan thường là trách nhiệm của người nhận.

Chúng tôi thường thay mặt người nhận thanh toán thuế và phí hải quan cho các cơ quan có thẩm quyền khi nhập khẩu, và sau đó xuất hóa đơn cho người nhận.

Ngoài ra, nếu người gửi lựa chọn thanh toán trước tất cả các khoản cho chúng tôi (kể cả thuế và phí hải quan) khi tạo một lô hàng (thay cho khách hàng/người nhận hàng của họ), chúng tôi sẽ thanh toán thuế và thuế hải quan và xuất hóa đơn lại cho người gửi hàng (cùng với các khoản phí liên quan đến hải quan khác, nếu có). Điều này đảm bảo người nhận hàng sẽ không bị tính phí.

Tại sao người nhận được yêu cầu phải trả thuế nhập khẩu?

Thuế nhập khẩu đước thu bởi hải quan tại quốc gia điểm đến và người nhận chịu trách nhiệm thanh toán thuế .

  • Chúng tôi sẽ trả các khoản phí trên danh nghĩa người nhận và thu lại từ người nhận trước hay ngay khi giao hàng.
  • Nói chung chúng tôi không thể phát lô hàng cho đến khi đã được tra tiền.